วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ที่สุดของ Geocoding สำหรับประเทศไทย

geohash คือมาตรฐานการเข้ารหัสพิกัดภูมิศาสตร์ lat,lon ให้เป็นอักขระสั้น กระชับ ใช้งานง่าย โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้ด้านไอที

ความยืดหยุ่นของ Geohash คือ “ละหน้า ลดหลัง” ได้
“ลดหลัง” ตามความละเอียดถูกต้อง เช่น 9 หลัก
“ละหน้า” ในพื้นที่จำกัดกริด geohash “ละไว้” ในฐานที่เข้าใจ

ไม่มีความคิดเห็น: