วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แบบจำลองยีออยและความละเอียดถูกต้อง

แบบจำลองยีออยความละเอียดสูงขึ้น EGM2008 ออกมาได้สักพักใหญ่ๆแล้ว ซอฟต์แวร์ต่างๆต่างนำไปใช้ในระบบเช่น ซอฟต์แวร์ประมวลผสัญญาณจีเอ็นเอสเอส ซอฟต์แวร์ผลิตภาพออร์โท เดิมส่วนใหญ่เราใช้ EGM96

ลองเช็คดูความต่างโดยการใช้ซอฟต์แวร์ออนไลน์โดย Charles Karney
ที่กรุงเทพ จุฬาฯ H= 1.5 m (Google Earth ให้ 8 เมตร!)
Geoid height:
lat lon = 13.73837 100.53198 (13d44'18"N 100d31'55"E)
geoid heights (m)
EGM2008 = -31.3598
EGM96 = -31.5123
EGM84 = -29.4103

หากลองทดสอบที่ดอยสุเทพ สูงถึง H=2560 เมตร ? เชียงใหม่จะไ้ด้
Geoid height:

lat lon = 18.58776 98.48702 (18d35'16"N 098d29'13"E)
geoid heights (m)
EGM2008 = -38.9116
EGM96 = -40.0054
EGM84 = -38.6228

ไม่มีความคิดเห็น: