วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ความละเอียดถูกต้องของการทำแผนที่มาตราส่วนใหญ่

ใช้กันบ่อย ความละเอียดถูกต้องของการทำแผนที่มาตราส่วนใหญ่ ของ FGDC/NSSDA ยิ่งช่วงนี้มีเครื่องมือใหม่ๆ เทคโนโลยี แปลกเข้ามามาก เช่น lidar, oblique photo, mms, panorama , 3D GIS คุยกันเรื่องมาตราส่วน (map scale) ความละเอียดจุดภาพ (ground sampling distance: GSD) ความสามารถในการตรวจจับ (detectability)
เล่มมาตราฐาน แต่ต้องไปดาวโหลดมาทั้งเล่ม เลยตัดเอาเฉพาะหน้าสรุปมาไว้ดูครับ

(source: http://www.fgdc.gov/standards/projects/FGDC-standards-projects/accuracy/part3/chapter3)
ดูเฉพาะตาราง

(source: http://www.fgdc.gov/standards/projects/FGDC-standards-projects/accuracy/part3/chapter3)

ไม่มีความคิดเห็น: