วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

รวมด้วยช่วยกันทำแผนที่นำทาง

___ตลาดแผนที่นำทางกำลังรุดหน้า โดยเฉพาะบริษัทผู้ผลิตโทรมือถือให้ความสำคัญ และเป็นฟีเจอร์แรกที่ต้องโฆษณา นักทำแผนที่เลยได้อานิสงค์นี้ไปด้วย OpenStreetMap อาจเป็นคำตอบ open source ในเรื่องนี้ OpenStreetMap เป็นทั้ง framework , standard และ operation platform ดูรายละเอียดเริ่มต้นได้ที่

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Main_Page

ดูข้อมูลแถวเขตปทุมวัน พอใช้ได้


คุณเทพพิทักษ์ มีประสพการณ์ตรง เล่าให้ฟังที่นี่
http://thep.blogspot.com/2010/05/openstreetmap.html

ชุดซอฟต์แวร์สร้างแผนที่ออนไลน์สำหรับฝั่งผู้ใช้ Leaflet

ชุดซอฟต์แวร์สร้างแผนที่ออนไลน์สำหรับฝั่งผู้ใช้ หรือ software framework for online mapping (client-side) OpenLayers เป็นแชมป็เปียนในด้านนี้มาโดยตลอด Openlayers เป็น AJAX/Javascript เหมาะกับ Web2.0 รองรับ free map online service (Google , Microsoft , OpenStreetMap etc.)
แต่ตอนนี้มีตัวเลือกใหม่น่าสนใจเช่นกัน Leaflet An Open-Source JavaScript Library for Mobile-Friendly Interactive Maps Leaflet เป็น JavaScript มีขนาดเพียง 28 KB ใช้คุณลักษณะของ HTML5 และ CSS3 ดูดีครับ