วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ชุดซอฟต์แวร์สร้างแผนที่ออนไลน์สำหรับฝั่งผู้ใช้ Leaflet

ชุดซอฟต์แวร์สร้างแผนที่ออนไลน์สำหรับฝั่งผู้ใช้ หรือ software framework for online mapping (client-side) OpenLayers เป็นแชมป็เปียนในด้านนี้มาโดยตลอด Openlayers เป็น AJAX/Javascript เหมาะกับ Web2.0 รองรับ free map online service (Google , Microsoft , OpenStreetMap etc.)
แต่ตอนนี้มีตัวเลือกใหม่น่าสนใจเช่นกัน Leaflet An Open-Source JavaScript Library for Mobile-Friendly Interactive Maps Leaflet เป็น JavaScript มีขนาดเพียง 28 KB ใช้คุณลักษณะของ HTML5 และ CSS3 ดูดีครับ

ไม่มีความคิดเห็น: