วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554

wxGIS คล้ายๆกับ ArcCatalogue


___wxGISCatalog เป็นซอฟต์แวร์อำนวยความสะดวกในการใช้งานชุดซอฟต์แวร์ภูมิสารสนเทศอเนกประสงค์ GDAL/OGR ที่คุณ Frank Warmerdam ชาวแคนาดา เป็นผู้พัฒนา GDAL/OGR ถือได้ว่าเป็นเสาหลักของการพัฒนาซอฟต์แวร์ภูมิสารสนเทศทั้งที่เป็นซื้อขายเชิงพาณิชย์และใช้ฟรีแบบโอเพ่นซอร์ส
ชุดคำสั่ง GDAL/OGR ที่เป็นประโยชน์มากในวงกว้างและอาจถูกเรียกใช้งานบ่อยคือ ogr2ogr และ gdalwarp ogr2ogr ใช้จัดการข้อมูลเวกเตอร์และฐานข้อมูลปริภูมิที่มีข้อมูลฟีเจอร์ให้บริการ ส่วน gdalwarp ใช้จัดการและประมวลทางเรขาคณิตของข้อมูลแรสเตอร์และแผนที่ภาพทั้งหลาย ข้อจำกัดคือต้องพิมพ์คำสั่งต่างๆด้วยมือ อ้างถึงชื่อไฟล์ยาวตามโฟลเดอร์ข้อมูล ต้องพิมพ์ออฟชั้นจำนวนมาก
Dmitry Barishnikov (Bishop) ได้พัฒนาส่วนเชื่อมต่อผู้ใช้ในลักษณะลอกเลียน ArcCatalogue ทำให้เราเข้าถึงไฟล์ข้อมูลง่าย ตรวจสอบดูเบื้องต้น และจัดการด้วย gdalwarp หรือ ogr2ogr ได้สะดวกพอสมควร แม้นว่าตัวเลือกที่มีเป็นจำนวนมากนั้นจะไม่สามารถถ่ายทอดออกมาอยู่ในส่วนเชื่อมต่อผู้ใช้ได้ทั้งหมด

ไม่มีความคิดเห็น: