วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554

แก้ใขคำผิดในหนังสือ การรังวัดด้วยภาพดิจิทัล

ท่านที่อ่านหนังสือ การรังวัดด้วยภาพดิจิทัล เขียนโดยผม
ผมต้องขออภัยเป็นอย่างสูงที่มีคำผิด และผมได้ตรวจทานในเบื้องต้นแล้ว
พบว่ามีที่ผิดต้องแก้ใขตามใบแทรกนี้
แก้ใขคำผิดในหนังสือ การรังวัดด้วยภาพดิจิทัล

สำหรับท่านที่ไปซื้อตามร้านในเครือข่ายศูนย์หนังสือจุฬาฯ แล้วหมด โปรดรอสักระยะหนึ่งขณะนี้กำลังจัดพิมพ์ใหม่และคงจะวางตลาดเร็วๆนี้ครับ ขอบคุณครับ

ไม่มีความคิดเห็น: