วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2554

ไลดาร์ เวอร์ชั่น 2.0

มาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลจากระบบเลเซอร์สแกนทั้งทางอากาศและระบบเลเซอร์ใช้งานบนพื้นดินคือ ASPRS LAS format ปัจจุบันเป็นเวอร์ชั้น 1.3 แต่ก็มีการพัฒนาต่อเป็นเวอร์ชั่น 2.0 แล้ว แต่ว่าเวอร์ชั้น 2.0 ยังมีสถานะ pending อยู่จึงทำให้หาซอฟต์แวร์อ่านข้อมูลไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามมีผู้ผลิตเครื่องบางเจ้าเลือกใช้ LAS เวอร์ชั้น 2.0 แล้ว ซอฟต์แวร์ฟรีต่างๆเช่น LasTools, LibLas, PyLas ก็ยังไม่รองรับ ผู้เขียนจึงใช้ Python เขียนขึ้นมาอย่างรวดเร็ว สิ่งที่น่าสนใจในการใช้ python อ่านไบนารี่คือ python มีไลบรารี่ที่เรียกว่า python struct ช่วยได้มาก เทียบกับภาษา C/C++ ที่มี sturct {...}

การใช้งานก็ประมาณนี้ครับ
D:\Phisan\Projects\METROE~1\2554-M~1\ReadLas>ReadLas20.bat

**** Program read LAS version 2.0 ***
**** Santitamnont (phisan.chula@gmail.com ***

usage: LAS20Lib.py [-h] [--lasfile LASFILE] [--xyzfile XYZFILE] [-d]

Read LAS 2.0 file and write into XYZ file

optional arguments:
-h, --help show this help message and exit
--lasfile LASFILE name of LAS 2.0 file to read
--xyzfile XYZFILE name of ASCII spc-separated xyz file to write
-d turn on debug info


ลองดาวโหลดไปใช้ดูนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น: