วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

VGI หัวข้อใหม่ วิชาใหม่ ในวงการศึกษา

Volunteer Geographic Information (VGI) ภูมิสารสารสนเทศด้วยอาสาสมัคร หรือ ภูมิสารสนเทศแบบร่วมด้วยช่วยกัน เป็นแนวทางการยกระดับเครื่องมือในการสร้าง ประกอบ และเผยแพร่ภูมิสารสนเทศโดยอาสาสมัครปัจเจกบุคคล

Professor Goodchild ศาสตราจารย์ด้วย GIS ได้เขียนบทความเป็นเรื่องราว เป็นเชื้อให้วงการศึกษา กำลังมองว่าจะเป็นวิชาใหม่อีกหนึ่งวิชา เป็นหัวขอวิจัย หรือแม้กระทั่ง Loughborough ในอังกฤษคิดเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ ป เอก แล้วด้วย

รู้จักกับ Professor Goodchild ได้ที่

http://www.geog.ucsb.edu/~good/Goodchild-CV.html
Goodchild 2007
M.F. Goodchild (2007) Citizens as sensors: the world of volunteered geography. GeoJournal 69(4): 211-221. [441]

ไม่มีความคิดเห็น: