วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ซอฟต์แวร์คำนวนงานรังวัดยีออเดติกส์

การรังวัดยีออเดติกส์สามารถนำเข้ามูลการรังวัดผสมผสานได้หลากหลาย เช่น จากการรังวัดเส้นฐานในสามมิติในการรับสัญญาณจีพีเอส (GPS baseline measurement) การวัดทิศทางและระยะทางด้วยกล้องโทตอลสเตชั่น (Totalstation) การรังวัดค่าต่างระด้บด้วยกล้องระดับและสต๊าฟอินวาร์(Level with Invar staff) อีกทั้งการรังวัดที่ซับซ้อนที่ต้องการติดตามตรวจสอบสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น สะพาน เขื่อน ในกรณีนี้ต้องการซอฟต์แวร์คำนวนงานรังวัดยีออเดติกส์ ที่รองรับข้อมูลรังวัดที่เป็น "ค่าสังเกตุ" หลายหลายคุณภาพ อีกทั้งสามารถเลือกจำลองแบบ เพื่อเปรียบเทียบค่าพิกัดเมื่อเวลาเปลี่ยนไปเช่น การรังวัดตรวจสอบการบิดเบี้ยวของสิ่งปลูกสร้าง (deformation analysis for large structure)
ในการนี้จำเป็นต้องมีซอฟต์วแวร์ช่วยคำนวน ซอฟต์แวร์ที่เป็นเปิดรหัสได้แก่
Gama - Geodesy and Mapping ,
เป็น OpenSource , พัฒนาด้วย GNU-gcc-g++, ข้อมูลนำเข้าเป็น XML ทันสมัย สดวก
JAG3D - Java Graticule 3D
พัฒนาด้วย JAVA , มี GUI และ graphic visualization ครบ, ข้อมูลนำเข้าเป็น Text ง่ายๆ
Xdesy (freeware!)
เป็น freeware แต่แจกมานาน ดูเหมือนได้รับความนิยมพอสมควร
ในภาพเป็นต้วอย่างการประมวลผลการรังวัดตรวจสอบการบิดเบี้ยวของเขื่อน


ท่านมีตัวเลือกถึง 3 ตัวครับ

ไม่มีความคิดเห็น: