วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เมือต้องอ่าน EXIF จาก Geotagged Photo

กล้องที่มี GPS ในตัวก็เติบโตตามลำดับ อีกทั้งยังเข็มทิศแม่เหล็กชนิดอิเล็คทรอนิกส์สำหรับบอกทิศทางด้วย เช่น SONY DSC-HX5V

การมีพิกัดและทิศทาง อาจนำไปใช้ในการแสดงตำแหน่งภาพและทิศทางในแผนที่ หรือ แทรกภาพเฟรม ไปอยู่บนภาพพาโนรามา
Exif จะบรรจุข้อมูลพิกัดและทิศทาง ดิบๆดังนี้
-----------------Exif Tags------------------------
0 (2, 2, 0, 0)
1 N
2 ((13, 1), (43, 1), (2154, 1000))
3 E
4 ((100, 1), (30, 1), (49889, 1000))
5 0
6 (123, 10)
7 ((9, 1), (40, 1), (16000, 1000))
9 A
10 3
12 K
13 (2, 10)
14 T
15 (32118, 100)
16 M
17 (27925, 100)
18 WGS-84
29 2010:11:18
30 0
----------------------------------------
ค่าสำคัญๆ คำนวนได้จาก
2) Latitude =13+43/60+2154/1000/3600. องศา
หรือ 13-43-02.154 องศา ลิปดา ฟิลิปดา
4)Longitude = 100/1.+30/60 + 16000/1000/3600. องศา
หรือ 100-30-16.000 องศา ลิปดา ฟิลิปดา
6) Altitude = 123/10. เมตร
หรือ 1.23 เมตร
17) ImgDirection = 27925/100.
หรือ 279.25 องศา

ไม่มีความคิดเห็น: