วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ความสูงเสาอากาศจีพีเอส/จีเอ็นเอสเอส

ความสูงของเสาอากาศจีพีเอส/จีเอ็นเอสเอส (GPS/GNSS) หากจะใช้งานจริงจังต้องวัดออกจาก Phase Center ซึ่งจะอ้างอิงจาก Antenna Reference Plane (ARP) ตัวอย่างจานรับสัญญาณของ Novatel 702 จากนั้นให้ดูรุ่นจานรับสัญญาณ (Model) ที่ใช้และรุ่น (Hardware Revision) -สำหรับ relative offset numbers and phase center variation (PCV) tables ให้ไปดูที่ the U.S. National Geodetic Survey (NGS) website at www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/. -สำหรับ absolute offset numbers ให้ download PCV tables จากthe GEO++ website at www.geopp.com. เปรียบเทียบค่า relative และ absolute จาก สองแหล่งจะมีความต่างกันดังตัวอย่าง Novatel/AntCom GPS-702G

Frequency Absolute(GEO++/PCV) Relative(NOAA-ANTCAL)
L1 66 mm(2.60inch) 83 mm (3.27inch)
L2 63 mm(2.48inch) 77 mm(3.03inch)
AVG 65 mm(2.56inch) N/A
คำถามสุดท้าย ก่อนปิดบล็อก แล้วผมควรจะใช้ค่าใดครับ ??/??/???

ไม่มีความคิดเห็น: