วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

วิเคราะห์ระยะทางตามเส้น (linear referencing) สำหรับ GE KML

การวิเคราะห์ระยะทางตามเส้น (linear referencing) สำหรับ GE KML หรือเรียกง่านว่าการคำนวน หลักกิโลเมตร สำหรับ ตำแหน่งจุดสำคัญ สถานที่ เหตุการณ์ต่างๆ ตามเส้นทาง การสร้างเส้นทาง PATH อาจใช้ Google Earth เพราะทำได้ง่ายมีแผนที่ภาพดาวเทียมทั้งเก่าใหม่ให้เลือกใช้ เมื่อมีจัดสถานที่สำคัญ ให้กำหนดจุดบนเส้นทางตามต้องการ หลังกจากนั้นให SaveAs...Place ออกมา และใช้ซอฟต์แวร์ GE Path (v.1.4.6)http://www.sgrillo.net/googleearth/index.htm ขอบคุณคุณ Ricardo Sgrillo) อ่าน Path KML กลับเข้ามาแล้ว เลือก -Remove names and icons -Place Descriptons --> Cumulative Distance --Length Unit --> Kilometer --Method Dec.Places = 3 จากนั้นกด Run จะได้ KML ใหม่ชื่อต้อท้ายด้วย -path เปิดดูจะเห็นดังภาพ
จากนั้นลองเปิดดู Google Earth จะเส้นทางพร้อมระยะระยะทางตามเส้นที่ต้องการ

ไม่มีความคิดเห็น: