วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554

การคำนวนระยะทางและพื้นที่สำหรับ GoogleEarth และ KML/KMZ

การวางแผนเชิงพื้น ผมเลือกใช้ Google Maps และ Google Earth บ่อยมาก โดยเเฉพาะ Google Earth ที่มีแผนที่เส้นทาง แผนที่ดาวเทียม ภาพถ่ายที่ผู้ใช้ร่วมกันเติมเข้ามา และยังมี map content มากมาย หากต้องเขียนแผนที่ ของเราไปก็สามารถทำได้ เพราะมีเครื่องมือ edit แทบเรียกได้ว่าเป็น GIS Editor ที่ดีทีเดียว KML/KMZ ที่ได้ยังเป็นมาตรฐาน สามารถแปลงเป็นรูปแบบอืนๆภายหลัง แต่สิ่งหนึ่งที่ GE ฟรีขาดหายไปคือ ความสามารถในการคำนวน ระยะทางและพื้นที่! เข้าใจว่าหากเสียตังส์ซื้อ Google Earth Pro จะมีฟังก์ชันนี้ให้ อืม..แต่ว่ามีซอฟต์แวร์ on-line แก้ขัดช่วยได้ครับ เชน GE Tools โดย Znum Solutions เพียงเราเปิดดู KML ที่มี object Line Polygon ทำการ copy และ paste เข้าไป หรือจะเรียกเปิดแฟ้ม KML ก็ได้ ในตัวเลือกผู้ใช้สามารถเลือกให้คำนวนระยะทางหรือพื้นที่หรือทั้งสองอย่าง เลือกหน่วยระยะทาง และเลือกหน่วยพื้นที่ได้ ดังตัวอย่าง
จากนั้นให้กด Process Data >>>>>> จะได้ผลดังนี้ =================================================== NAME,PERIMETER/LENGTH (km),AREA (sq. km)
ChannelHwy9,67.79946717103557
ค.สำโรง-ตะวันออก,11.357562703347
ค.สำโรง-ตะวันตก,12.116103241428199
ทล.305 รังสิต นครนายก,2.136323832384587
บึงพระราม9 (11 ตร.กม.),11.876656333037921,NaN
==================================================

ไม่มีความคิดเห็น: