วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2554

การวางแผนเพื่อเตรียมโครงการ

การวางแผนเพื่อเตรียมโครงการใดๆ มักจะเริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูล และทำแผนที่ภูมิประเทศ (topographic map) ในปัจจุบันแผนที่ฟรีออนไล์ ที่มีทั้งแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงและแผนที่ถนน ผมสรุปได้ดังนี้

1) แผนที่ภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง (high-resolution satellite) หรือแผนที่ภาพถ่ายออร์โทสี สำหรับพื้นที่ในประเทศไทย และพื้นที่อื่นๆ ทั่วโลกสามารถหาดูได้จาก
1.1 Google Maps/Google Earth http://maps.google.com (สดวก มีภาพอดีต)
1.2 Nokia Map http://maps.nokia.com (ภาพใหม่ 2010-2011)
1.3 Microsoft B-Ing Map http://www.microsoft.com
1.4 แผนที่ภาพออร์โทสีมาตราส่วน 1:4,000 http://www.lddservices.org (พ.ศ. 2544-2545)

2) คุณลักษณะของแผนที่ฟรีบนอินเตอร์
2.1 แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง มีการดัดแก้ออร์โท ความละเอียดถูกต้องทางตำแหน่ง +/-50 เมตร
2.2 แผนที่ถนนได้จากการสำรวจเส้นทางด้วยรถติดจีพีเอส มีความละเอียดถูกต้องทางตำแหน่ง +/-2 ถึง 15 เมตร

ตัวอย่างการเตรียมข้อมูลแผนที่ภาพที่ลิ้งนี้

ไม่มีความคิดเห็น: