วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

2012 ปีแห่ง UAV/UAS Phtotogrammetry

หลายสิบปีมีความพยายามใช้เครื่องบินเล็กถ่ายภาพเพื่อทำแผนที่เฉพาะกิจ ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ประกอบเป็นระบบมีความคืบหน้าหลายอย่าง จนเป็นที่ยอมรับในวงการทำแผนที่ ที่ชัดเจนที่สุดน่าจะเป็นการที่ Trimble ในซื้อกิจการ GateWing เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ UAV/UAVS สำหรับการทำแผนที่
ส่วนตัวระบบในบ้านเรามีค้นทำขายหลายราย มีผลิตภัณฑ์คุณภาพจากจีนแดงเช่น DJI เป็นเจ้าใหญ๋ที่น่าสนใจ ในไทยมี HOBBYThai เป็นตัวแทน ขอบคุณกุลชาติให้ภาพนี้มาครับ

สำหรับระบบประมวลผล การบินถ่ายภาพที่ได้จะมีเป็นจำนวนมาก ต้องใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะ การวัด tie-point จะอัตโนมัติ ไปจนถึงผลิตออร์โท ซอฟต์อยู่บนพื้นฐานซอฟต์แวร์วิจัย Bundler และ PMVS เนื่องจากเป็นการวัดจุด tie point /pass point อัตโนมัติ ด้วย SIFT อัลรึธีม ถ้าจะให้เร็วควรมี Graphical Processing Unit (GPU) ด้วย
แต่มีบริษัทนำมาพัฒนาต่อให้ใช้งานได้ง่ายและสดวก เช่น PIX4D ตัวนี้นิยมมากที่สุด ราคา ประมาณ 1 ล้าน Trimble และ UAV ส่วนใหญ่ใช้ Pix4D แต่ต้องการประหยัด AgriSoft Pro ตัวนี้ก็โอเค แต่กล้องต้องนำมา calibrate เพื่อหาพารามิเตอร์ distortion ด้วยเสียก่อน ดังภาพ

ไม่มีความคิดเห็น: