วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

GPU กับงานประมวลผลภูมิสารสนเทศ

ขอบคุณดร.ฮอนด้า(AIT) ดร.ภุชงค์ (KU) และ ศาสตราจารย์ อาโอกิ (Tokyo Univ.) จัดฝึกอบรม
Joint International Workshop on HPC for Natural Disaster Simulation and GPU computing
Dr. Putchong Uthayopas, Head of computer engineering, Kasetsart University
Prof. Aoki Takayuki, GSIC, Tokyo Institute of Technology
Prof. Honda Kiyoshi, IDEAS Chubu University

27 June 2011: Presentation Session
28 June 2011: GPU Tutorial Session

ไม่มีความคิดเห็น: