วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2554

รหัสมาตรฐานการแปลงพื้นหลักฐานและการฉายแผนที่

ในบ้านเรา รหัสมาตรฐานการแปลงพื้นหลักฐานและการฉายแผนที่ ที่ต้องใช้บ่อย ผมทบทวนให้ดูดังนี้
มาตรฐานรหัสพื้นหลักฐานแผนที่ (map datum) และการฉายแผนที่ (map projection) ตามมาตรฐาน European Petroleum Survey Group (EPSG) ปัจจุบันชื่อว่าThe OGP Surveying and Positioning Committee มาตรฐานนี้เป็นที่ยอมรับมาตรฐานานาชาติ ISO และมาตรฐานวิชาชีพ OGC
พื้นหลักฐานระบบพิกัดและการฉายแผนที่รหัสมาตรฐาน
WGS84Geographic Coord.Sys.EPSG:4326
WGS84UTM Zone 47NEPSG:32647
WGS84UTM Zone 48NEPSG:32648
IndianDatum1975Geographic Coord.Sys.EPSG:4240
IndianDatum1975UTM Zone 47NEPSG:24047
IndianDatum1975UTM Zone 48NEPSG:24048

*** ข้อสังเกตและข้อควรระวัง พืนหลักฐาน IndianDatum1975 กำหนดขนาดของทรงรีโลกและพารามิเตอร์ต่างๆชัดเจน แต่!!!ไม่รวมถึงพารามิเตอร์การแปลงพื้นหลักฐาน ผู้ใช้จะต้องเลือกใช้เอง , สรุปสั้นๆ ไม่มี "ตัวเลข" มาตรฐานพารามิเตอร์การแปลงพื้นหลักฐานะครับ แต่มีชื่อฟิลด์ให้ใช้ครับ เช่น มักจะเรียกว่า TOWGS84 ครับ ***

กรณีพื้นที่ศึกษาของท่านอยู่ในพื้นที่อื่นๆนอกเหนือจากประเทศไทย ท่านสามารถตรวจสอบรหัส CRS ได้ที่ http://www.epsg.org/ or http://spatialreference.org/?

ไม่มีความคิดเห็น: