วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553

ภาพมุมกว้างและการเสริมแต่งความจริง

มีอีกตัวอย่างของเรื่องการใช้ ภาพมุมกว้าง (panoramic view) และการเสริมแต่งความจริง (augmented readlity: AR) ให้ดูในการบริหารจัดการสาธาณูปโภค เข้าใจว่า ทางฮอลแลนด์จะใช้นำเสนอผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stake holders) ทุกฝ่ายอย่างโปร่งใน ดูในภาพเป็นการแสดง ภาพปัจจุบัน [Hudige Stituatie --> today situation] และอนาคต [Voorkeusaternatief -- Future? alternative]

ลองพิจาณาดู ณ ครับ เทคนิดการทำน่าสนใจดีครับ อ้อ อีกอย่าง หากท่านใช้ Google Chrome และมีจอ LCD สัก 23-24 นิ้ว ให้ลองกด F-11 ดูครับ มันอลังการมากๆ

ไม่มีความคิดเห็น: