วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ข้อสังเกต Photogrammetric Week 2009


ในโลกของ งานรังวัดสำรวจด้วยภาพ ทุกๆปีจะมีงานที่จัดเป็นประเพณีโดยมหาวิทยาลัยสตุตการ์ท ในประเทศเยอรมันนี ที่ีเรียกว่า Photogrammetric Week (ภาษาเยอรมัน Photogrammetrische Woche) เพื่อให้นักวิชาชีพ นักวิชาการด้านนี้มานำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และโดยเฉพาะจะเป็นเวทีสำคัญของบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ด้านนี้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังนั้นจึงจัดได้ว่าเป็นการประชุมค่อนไปทางวิชาชีพ (professional conference) มากกว่าเชิงวิชาการ (academic conference)

เช่นเดิมในปีนี้งาน Photogrammetric Week 2009 (PhoWo 2009) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2552 รายละเอียดปรากฏที่นี้ Welcome at the 52nd Photogrammetric Week Sept. 7 - 11, 2009 สำหรับจดหมายเชิญดูได้ทีนี่

สำหรับแนวหัวข้อหลัก (Theme) อาจเป็น Towards Photogrammetry 2.0 หัวข้อการประชุมเป็นการเชิญขึ้นเวที่ทั้งหมด ทั้งส่วนที่ค่อนทาง adcademic จะเป็นช่วงเช้า ส่วนช่วงบ่ายจะเป็น professional ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัท แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการ รายละเอียดหาอ่านได้จากเวปไซท์

ปีนี้ PhoWo 2009 สำหรับผมน่าสนใจมากด้วยเหตุผลสองประการคือ 1) PhoWo 2009 เป็นการจัดงานครบรอบ 100 ปี คงจะมีผู้มีเกียรติในวงการมาร่วมกันอย่างเนื่องแน่น ซึีงดูได้จากอย่างน้อยชื่อผู้บรรยาย 2) ในช่วง Panel Discussion ของ Thursday, September 10, 2009 มีชื่อ panel lists: Dieter Fritsch (Panel Chair), Franz Leberl, Ben Kacyra, Hans Hess, Ed Parsons, Christian Heipke, Jack Ickes ที่น่าสังเกตคือ Ed Parsons จาก Google Inc. ซึ่งเป็น Geospatial Technologist of Google ที่มาจากวงการ IT โดยตรง

ตรงนี้ผมว่าน่าสนใจที่สุดที่เป็นสัญญลักษณ์อีกครัี้้ง ที่ยืนยัน Towards Photogrammetry 2.0 ครับ สำหรับผมหากจะทำงาน Photogrammetry ให้ครบวงจร ต้องหาเวลาว่างเรียนรู้ IT อีกสัก 50% จึงจะพอครับ ในยุคนี้

ไม่มีความคิดเห็น: