วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2552

สแกนเนอร์สามมิติราคาถูกมาก

ซอฟแวร์ระดับราคา 200 ยูโร จากเยอรมัน ชื่อ David 3d
สามารถสร้างกลุ่มจุดสามมิติ (cloud point)
แล้วสร้างพื้นผิวให้เป็นแบบจำลองสามมิติได้ด้วย
ผู้ใช้อาจต้องไปหาเลเซอร์ชนิดเป็นเส้น ที่เราเห็นขายเป็นเลเซอร์พ้อยเต้อร์
สำหรับนำเสนอไม่เหมาะนะครับ ต้องใช้เลเซอร์ชนิดกวาดเป็นเส้นได้
เห็นน่าจะมีที่ฟอร์จูนอยู่ หรือเลเซอร์ระดับ (laser-level) ในบ้านเรา
ก็พอจะหาซื้อได้แล้วครับ อ้ออีกอย่างระบบใช้เวปแคมในการบันทึกครับ
ดูทฤษฎีเบื้องหลังได้ที่บทความ Low-Cost Laser Range Scanner and
Fast Surface Registration Approach (Winkelbach et.al. 2006)ซอฟต์แวร์บางโมดูลมีให้ใช้ฟรีไ ด้ระดับหนึ่ง
อาจขาดโมดูลผนวกรวมแบบจำลองสามมิติหากว่าสแกนวัตถุหลายครั้่งจากหลายมุม
ที่เรียกว่า model stiching หรือ model alignment
กรณีนี้เราสามารถใช้ ชุดซอฟต์แวร์FOSS meshlab http://meshlab.sourceforge.net/
เพื่อการนี้ก็ได้

ดูคลิปวิธีการทำงานได้

เห็นบางท่านอ้างว่า NextEngine
ขายดีที่สุดแต่ราคาชุดเต็มก็ 3,000 เหรียญ แต่ว่ามีเลเซอร์มาพร้อม แท่นหมุนสำหรับ
วางวัตถุี่ที่จะสแกนด้วยครับ คงเหมาะกับมืออาชีพต้องสแกนทุกวัน

ต่อไปจะสแกนวัตถุสามมิติเพื่อโปรโมทสินค้า หรือ ทำวิศวกรรมย้อนรอย (reverse engineering)
ก็ไม่ยากแล้วครับ

ไม่มีความคิดเห็น: