วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ระบบสารสนเทศภาพถ่ายเฉียง


ระบบสารสนเทศภาพถ่ายเฉียง (oblique photogrammetry) เป็น แนวความคิดเก่า เอามาปัดฝุ่นใหม่ ทำให้เราสามารถผลิตแผนที่ภาพกึ่งสามมิติได้อย่างรวดเร็วเช่น Bing Map 3d (microsoft virtual earth - bird eye view) หรือ จะผลิตรูปอาคารสามมิติ (city model) อย่างใน Google Earth ก็ได้

หากมีภาพถ่ายเฉียงและประมวลผลแล้วนำเข้าสู่ระบบ เราสามารถจะใช้ประโยชน์ในการรังวัด ทันทีที่ ต้องการ

กล้อง Track' air MIDAS รุ่นนี้ ดูเหมือนว่าจะนิยมใช้กัน


ส่วนระบบการผลิตและซอฟต์แวร์ น่าจะมีอยู่ 2 เจ้าหลักๆ คือ US Pictometry และ Ofek Multivision ของ Israel

ไม่มีความคิดเห็น: