วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

Geotagged Photo

กลุ่มผู้ใช้ VDO GIS ไปลองวิ่งรถเก็บ vdo ด้วยกล้อง Ladybug มาแล้ว ประมาณในภาพนี้

ปรากฏว่าได้ถอดภาพออกมาเป็นเฟรม (table:video) โดยอาศัยหลักการว่าภาพใดอยู่ใกล้รูปอาคารหรือที่ดินแปลง (table:parcel)ใหน ก็ให้สร้างความสัมพันธ์ขึ้นมา
หากข้อมูลจัดเก็บใน spatial database จะใช้ SQL ประมาณนี้
SELECT DISTINCT ON(p.gid)
p.gid As gid,
p.parcel_no As parcel_no,
v.gid As video_gid,
v.photo As photo,
ST_ShortestLine( p.the_geom,v.the_geom) as the_geom
FROM (select parcel.gid,parcel.parcel_no,
ST_Centroid(parcel.the_geom)
as the_geom from parcel ) As p, video As v
WHERE ST_DWithin(p.the_geom, v.the_geom, 100)
ORDER BY p.gid, ST_Distance(p.the_geom,v.the_geom)

ตัวเลข 100 คือระยะทางการค้นหา ในที่นี้คือ จุดกึ่งกลางรูปแปลงที่ดิน
ก็จะปรากฏผลการจับคู่ภาพจากวีดีโอกับรูปแปลงที่ดินในภาพ

อืม..ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า การเขียน Spatial SQL แบบนี้จะทำให้สร้างผลลัพธ์เร็วที่สุด หรือมีการเสียเวลากับ loop ใดหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น: