วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

ข้อมูลถนนอย่างละเอียด

เรามีข้อมูลถนนอย่างละเอียดทั่วประเทศหรือบางส่วน โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ข้อมูลถนนเหล่านี้อยู่ในรูปแบบ Map Services ให้เรา้เลือกใช้ เรียกดูได้โดยสดวก และหากมีความต้องการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนพื้นฐานข้อมูลเหล่านี้ก็สามารถเลือก integrate ได้
ข้อมูลถนนเหล่านี้มีให้เลือกใช้หลายแหล่ง ที่น่าสนใจได้แก่
1) Google Maps มีเฉพาะภาษาไทย
2) Moffle ภาษาอังกฤษ
3) Multimap ภาษาอังกฤษ
4) Longdo ภาษาไทยและอังกฤษ

ไม่มีความคิดเห็น: