วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2554

Immersive Video System โดย iMove

iMove เป็นบริษัททีให้ความสำคัญของการใช้งาน Video GIS ปัจจุบันได้พัฒนาโซลูชั่นต่างๆ ใช้ประโยชน์จากกล้อง NTSC กล้องรักษาความปลอดภัยที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ก็จะมีราคาถูกหน่อย หากใช้กล้อง IEEE/USB3 ก็จะได้คุณภาพสูงขึ้น ผลิตภัณฑ์จาก iMove แสดงในภาพ Brochure GeoView Immersive Video Systems

ไม่มีความคิดเห็น: