วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558

ความละเอียดถูกต้องของการทำแผนที่มาตราส่วนใหญ่

ทบทวนกันหน่อยครับ FGCD-STD-007.3-1998 ไม่ใช้แล้วลืม


แต่ว่าลองเอาใช้กับงานแผนที่ภาพออร์โทจากล้องดิจิทัลกันดู ทางยุโรปแนะว่า หากใช้กล้อง mapping-grade จะไ้้ด้ mapping accuracy เป็น 4 เท่าของ GSD เมื่อได้ mapping accuracy (เส้นสีแดง) ก็จะได้ map scale เทียบที่ RMSE
แต่ Leica ADS80 ให้ความละเีอียดไม่เชิงเส้นตามเส้นสีน้ำเงิน

____จะเห็นได้ว่าในช่วงแรกgsd

ไม่มีความคิดเห็น: