วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สร้าง HeatMap ด้วยตนเอง

API HeatMap ของ Google Maps V3 สร้างความประทับใจให้ผมมากในการ สรุปเชิงปริภูมิ (spatial summarize) และ การสร้างภาพ (visualization) จากจุดจีพีเอส Waypoint/GPX หรือ Geotag-Photo( EXIF-jpg) หากเราอยากมีความสามารถจะประมวลผลเอง เช่นการสร้าง web service มีโค้ดให้เรียกใช้แล้วที่นี่ครับ
http://www.sethoscope.net/heatmap/heatmap.py
เช่นการใช้คำสั่ง
heatmap.py -g orkney.gpx -o orkney.png --height 800 --osm
จะได้ผลตามนี้

ไม่มีความคิดเห็น: