วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ไลดาร์ใช้ทำอะไรได้มากกว่าที่คิด

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ ไจก้า ได้จัดทำแบบจำลองระดับด้วยการบินสำรวจด้วยเทคโนโลยีในพื้นที่น้ำท่วมวิกฤติลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ครอบคลุมพื้นที่กว่า 25,000 ตารางกิโลเมตร ข้อมูลไลดาร์มีหนาแน่นของจุดทุกๆ 2x2 ตารางเมตร ค่าระดับจากไลดาร์มีความแม่นยำทางระดับสูงถึง 10-30 เซนติเมตร ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการวิเคราะห์ กำหนดนโยบายแก้ใขปัญหาน้ำท่วมในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างมาก ข้อมูลไลดาร์ที่มีคุณลักษณะแบบเดียวกันนี้ รัฐบาลฟินแลนด์ก็ได้จัดทำขึ้น และมีแนวคิดก้าวหน้าให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง เปิดให้ดาวโหลดได้ทั้งประเทศ ตามหน้าจอภาพนี้
ทำให้นักพัฒนานำไปคิดต่อยอด แสดงให้เห็นการประยุกต์ใข้มากมายตามตัวอย่าง

ไม่มีความคิดเห็น: